Kiến thức xây dựng mô hình trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap

Sản xuất rau an toàn theo chuẩn VietGap là điều kiện bắt buộc nếu muốn sản phẩm tồn tại trên thị trường. Rau sạch VietGAP là cách tạo sự uy tín cho nhà sản xuất cũng như đem lại sức khỏe đảm bảo cho người dùng.

VietGAP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Vietnamese Good Agricultural Practices có nghĩa là Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam được Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn ban hành năm 2008 dựa trên 4 tiêu chí:

  1. Tiêu chí về kỹ thuật sản xuất đúng tiêu chuẩn.
  2. Tiêu chí về an toàn thực phẩm gồm các biện pháp đảm bảo không có hóa chất nhiễm khuẩn hoặc ô nhiễm vật lý khi thu hoạch.
  3. Tiêu chí về môi trường làm việc phù hợp với sức lao động của người nông dân
  4. Tiêu chí về nguồn gốc sản phẩm từ khâu sản xuất đến tiêu thụ.