Bản Quyền

Quy định chia sẻ bài viết

  1. africangreenrevolutionconference.com giữ bản quyền toàn bộ nội dung tại blog và hoàn toàn chịu trách nhiệm bản quyền của bài viết.
  2. Bạn không được phép sử dụng nội dung trên africangreenrevolutionconference.com vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên/khách hàng.
  3. Bạn được phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh
    gây hiểu lầm cho người đọc.
  4. Mọi hành động sử dụng lại đều phải được ghi rõ ràng Nguồn bài viết từ africangreenrevolutionconference.com.

Việc tuân thủ các quy tắc trên đều dựa vào thiện chí của đôi bên, không có sự bảo hộ của bất
kỳ cơ quan/tổ chức nào nên việc chấp hành các quy định trên là một cách tôn trọng africangreenrevolutionconference.com

Chính sách thông tin

Khi liên hệ với africangreenrevolutionconference.com qua các form liên hệ hay đăng ký email nhận tài liệu, bài viết, ebook… bạn có thể cần cung cấp một số thông tin cá nhân như tên, email…

Tất cả những thông tin này được africangreenrevolutionconference.com sử dụng trong việc liên hệ với bạn.

africangreenrevolutionconference.com cam kết không bao giờ chia sẻ thông tin của bạn cho bất cứ bên thứ ba nào khác.