Mô hình nuôi tôm sinh học quảng canh cải tiến theo hướng VietGAP

Nuôi tôm quảng canh cải tiến theo hướng VietGap được xem là một mô hình nuôi có hiệu quả cao, ổn định, thân thiện với môi trường và ít dịch bệnh so với nuôi tôm công nghiệp. Nhận thức được những lợi thế của địa phương trong việc phát triển mô hình này, thời gian vừa qua phòng nông nghiệp huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau đã khuyến khích cho bà con ở địa phương nhân rộng mô hình và thu được hiệu quả nhất định. 10 ha nuôi tôm quảng canh của gia đình anh Trần Văn Nhỏ đang vào vụ thu hoạch. Năm nay, trong khi các hộ nuôi tôm trong vùng đều bị thiệt hại do dịch bệnh thì năng suất tôm của gia đình anh vẫn đạt 4 tạ/ha.

Mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến năng suất cao chỉ mới phát triển trong vài năm gần đây ở Cà Mau. Tuy nhiên, nó đã được nhiều nông dân trong tỉnh áp dụng và mang lại hiệu quả khá cao.