Liên Hệ

Mọi người có thể gửi cho chúng tôi những thông tin hữu ích về nông nghiệp trồng trọt chăn nuôi, môi trường, sản xuất… Nếu mọi người thấy thông tin đấy hữu ích muốn được nhiều người biết tới hơn.

Hãy gửi thông tin đến địa chỉ Mail: phuxanhthegioi@gmail.com