Mô hình nuôi vịt xiêm thả vườn ở miền tây thành công không khó

Vịt xiêm là loài vịt rất dễ nuôi, lớn nhanh và đặc biệt là có sức để kháng cao với các loại bệnh. Nhiều mô hình chăn nuôi vịt xiêm đang được áp dụng và mang đến thành công không hề nhỏ cho nhiều người hiện nay.