Nuôi lươn bằng thức ăn công nghiệp NTN để đạt hiệu quả cao (eels farming)

Chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi, nuôi gà sạch và nuôi lươn sạch không bùn cho ăn sâu canxi gà và lươn phát triển rất tốt nâng cao sức đề kháng hướng đến sản phẩm sạch an toàn cho mọi người(Share Aquaculture Experience Feeding clean chicken and eels feeds on calcium-rich (black soldier fly)chickens ,eels and grows well, raising the resistance to clean and safe products for everyone.)