Vòng Đời Của Cá Hồi Đại Tây Dương: Cá hồi sinh sản

Trứng cá hồi được đẻ tại những dòng suối nước ngọt thông thường ở nơi có độ cao lớn. Trứng phát triển thành cá bột. Cá mới nở nhanh chóng phát triển thành cá con với những dải ngụy trang dọc. Cá con ở lại dòng suối quê hương 1 – 3 năm trước khi trở thành cá non. Khi đã thành cá non, chúng tập hợp lại thành đàn ngay tại cửa sông, suối sẵn sàng cho chuyến ra biển cùng nhau.

Trong thời gian này, cơ thể của chúng thay đổi để thích ứng với nước biển. Cá hồi mới trưởng thành sau đó tiến ra biển và dành vài năm bơi lội trong biển Bering và Vịnh Alaska. Khi đã hoàn toàn trưởng thành, chúng lại ngược về đúng nơi được sinh ra, thích nghi lại với môi trường nước ngọt để gây giống và đẻ trứng.