Chọn lợn nái giống đơn giản trong vòng 3 “nốt nhạc” – Khởi nghiệp 117

Nhân vật của Khởi nghiệp đã nhập 10 con lợn nái giống, nhưng chất lượng của chúng đang còn nhiều vấn đề phải bàn.

Chuyên gia sẽ giúp nhân vật xử lý các sự cố gặp phải.