Mô hình nuôi dơi lấy phân lãi cả trăm triệu mỗi năm

Không chỉ giúp diệt muỗi và côn trùng, mô hình dựng chòi thu hút dơi về làm tổ đang phát triển mạnh tại một xã nghèo ở Đồng Nai vì mang lại lợi nhuận cao từ việc thu gom phân dơi.