Trồng cà tím thu hoạch 2 tấn một sào mỗi tháng

Phỏng vấn anh nông dân trồng cà tím, thu nhập quá hẩm hiu.

Sản xuất : SOAIKA TV

Quay phim : Vũ Đức Hạnh