Kỳ 84 Phân Kali và hiệu quả sử dụng

Phân kali là một trong các nguyên tố dinh dưỡng đa lượng, đóng vai trò quan trọng trong SX nông nghiệp, góp phần tăng năng suất và chất lượng nông sản. Trong tự nhiên Kali có nhiều trong nước ngầm , nước tưới, trong đất phù sa được bồi đắp hàng năm. Cây trồng thường cần khối lượng K lớn hơn N, nhưng ví trong đất có nguyên tố Kali nhiều hơn N và P, do đó bà con thường thờ ơ bón Kali cho cây trồng

Vai trò của kali đối với cây trồng

Kali xúc tiến quá trình quang hợp, hình thành và vận chuyển đường trong cây. Nó rất cần cho cây hình thành tinh bột như lúa, ngô, khoai; cây tạo đường như mía, củ cải đường. Nó giúp cây trồng chịu đựng trong một số điều kiện thiếu ánh sang nhất định. Kali xúc tiến sự tạo thành protit để hình thành tế bào mới. Vì vậy nó giúp cho cây đẻ nhánh, nảy lộc. Nguyên cũng giúp cây trồng tăng khả năng hút nước, làm chậm sự đống kết của dịch tế bào khi gặp lạnh nên giúp cây trồng chịu hạn, chịu lạnh tốt. Kali tham gia hình thành các mô tế bào giúp cây cứng cáp, hạn chế đổ ngã.