Muốn nhãn ra nhiều quả, cần tuân thủ những quy tắc “vàng” | VTC16

VTC16 | 10 cây nhãn Hương Chi, 8 năm tuổi, có biểu hiện 2 năm nay không ra hoa và quả. Hỏi bây giờ tỉa hết cành đi thì năm sau cây có ra hoa, đậu quả được không, tỉa cành khi nào thì tốt? Cần tuân thủ những quy tắc nào trong quá trình chăm sóc để cây nhãn ra nhiều quả?